mandag den 17. maj 2010

A definition of permaculture/Hvad er permakultur?

Might be good if I defined and explained exactly what I have going on here ;). Both so that you can se what my overall idea is, and so I myslef get a clearer picture of what direction I should go.
So here is a little resumé of what I have read and learned until now about permaculture, then we'll also se if I actually have understood it correctly.

You can define permaculture differently, the broadest is probably:
 • A desgin method where things are connected to the mutual denefit of all the parts, and that the whole system functions harmonically.
  So it is about more that simply growing plants - it is a method that can be used on all areas of life.
In principle you could avoid being environmentally friendly using this definition, but at the core of permacultures background is the concept that it is "green" idea that you connect to a whole. It is about replacing the physical labour, fossile fuel and pollution with well thought through design.
 • You can also view permaculture from the angle that it is about sustainable lifestyle and sustainable housing.
  Then fokus will e.g. be little use of energy in production, avoiding lon transports of goods and environmentally friendly disposal of waste.
  It is also about taking responsibility and changing lifestyle without expecting that other will make things easier for you ("someone should so something....")
 • Are we taking growing plants, either in your own garden or in production, then it is amongst others about promoting great biodiversity and mimicking nature's ecosystems.
In Danish:
Ja det ville måske være godt om jeg definerede hvad det egentlig er jeg har gang i ;). Både for at I kan se hvad min overordnede idé er, og så jeg selv får et klarere billede af hvilken retning jeg skal i.
Så et lille resumé af hvad jeg har læst og lært indtil nu, så får vi også at se om jeg i det hele taget selv har forstået permakultur rigtigt.


Man kan definere permakultur på forskellige måde, men den mest overordnede er nok:
 • En designmetode, hvor tingene i designet forbindes til gensidig nytte, og at hele systemet fungerer harmonisk. Det handler altså om meget mere end bare havebrug/dyrkning - det er en metode, som kan bruges på alle områder af livet.
Man kunne i princippet undgå at være miljøvenlig med denne definition, men det ligger i permakulturens baggrund, at det handler om at forbinde "grønne" idéer til et samlet hele. Man kan sige at det handler om at erstatte indsatsen af fysisk arbejde, fossile brændstoffer og forurening med velgennemtænkt design.
 • Man kan også tage den vinkel at det handler om bæredygtig livsstil og bæredygtige bosættelser.
  Så er fokus f.eks. på lille forbrug af energi i produktion, undgå lang transport og miljøvenlig og bæredygtigt bortskaffelse af ting.
  Det handler også om selv at tage ansvar og ændre livsstil uden at forvente, at nogen lægger tingene til rette for én ("Nogen burde gøre noget....." ikk').
 • Taler vi om dyrkning, enten i ens egen have eller i produktion, så handler det bl.a. om at arbejde mod stor biodiversitet og tilnærmelse til naturens økosystemer.

Man kan og

Ingen kommentarer:

Send en kommentar